Forside

DETTE ER PROSJEKTENE VI ØNSKER Å GJENNOMFØRE

Her finner du en fullstendig oversikt over de foreslåtte prosjektene i Tenk Tromsø.

Du kan velge å sortere punktene etter veitiltak, kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak eller bomstasjoner. Det gjør du ved å huke av på ikonene som ligger over kartet. Under kartet finner du alle tiltakene på liste, sortert etter område.

Disse prosjektene skal behandles politisk i kommunestyret til høsten. Det er derfor viktig å understreke at disse tiltakene er administrasjonens forslag, og ikke vedtatte tiltak.

Filter by

BREIVIKA: Bedre bussfremkommelighet
BREIVIKA: Bomstasjon i innkjøringen til Tromsøysundtunnelen
BREIVIKA: Bomstasjon på universitetsområdet
BREIVIKA: Bomstasjon på østsiden av Tverrforbindelsen
BREIVIKA: Bomstasjon ved botanisk hage
BREIVIKA: Bomstasjon ved forskningsparken
BREIVIKA: Nytt kollektivfelt
BREIVIKA: Nytt kollektivfelt og kryssutbedring
BREIVIKA: Sykkelvei
BREIVIKA: Sykkelvei med fortau
BREIVIKA: Tilrettelegging for gående og syklende
BREIVIKA: Tryggere skolevei - Borgtun skole
BREIVIKA: Veiutbedring og bedre bussframkommelighet
FASTLANDET: Bedre bussfremkommelighet
FASTLANDET: Bedre bussfremkommelighet
FASTLANDET: Bedre bussfremkommelighet
FASTLANDET: Bedre forhold for syklister
FASTLANDET: Innfartsparkering
FASTLANDET: Innfartsparkering
FASTLANDET: Kollektivfelt
FASTLANDET: Sykkelvei med fortau
FASTLANDET: Sykkelvei med fortau
FASTLANDET: Sykkelvei med fortau
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Krokelvdalen skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Lunheim skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Reinen skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Skittenelv skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Skjelnan skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Tromsdalen skole
FASTLANDET: Veiutbedring
KVALØYA, LANGNES: Kvaløyforbindelsen
KVALØYA: Innfartsparkering
KVALØYA: Innfartsparkering
KVALØYA: Nytt kollektivfelt
KVALØYA: Nytt kollektivfelt
KVALØYA: Tryggere skolevei - Ersfjordbotn skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Kaldfjord skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Kattfjord skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Sandnessund skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Selnes skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Slettaelva skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Storelva skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Straumsbukta skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Vikran skole
LANGNES, BREIVIKA: Ny tunnel
LANGNES: Bedre bussfremkommelighet
LANGNES: Bomstasjon i innkjøringen til Langnestunnelen
LANGNES: Bomstasjon på Ringvegen vest
LANGNES: Bomstasjon på toppen av Langnesbakken
LANGNES: Bomstasjon på vestsiden av Tverrforbindelsen
LANGNES: Bomstasjon ved flyplassen
LANGNES: Bomstasjon ved Jekta
LANGNES: Knutepunktsutbedring
LANGNES: Ny hovedvei
LANGNES: Ny kryssløsning
LANGNES: Tryggere skolevei - Mortensnes skole
LANGNES: Tryggere skolevei - Workinnmarka skole
NORD-TROMSØYA: Bussvei mellom Hamna og Langnes
NORD-TROMSØYA: Ny fylkesvei 59
NORD-TROMSØYA: Støv- og støytiltak og tilrettelegging for gående og syklende
NORD-TROMSØYA: Sykkelvei
NORD-TROMSØYA: Sykkelvei med fortau
NORD-TROMSØYA: Tilrettelegging for gående og syklende
NORD-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Hamna skole
NORD-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Solneset skole
NORD-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Stakkevollan skole
SENTRUM, SØR-TROMSØYA: Sykkeltrase over Tromsøya
SENTRUM: Bedre bussfremkommelighet
SENTRUM: Bomstasjon på Tromsøbrua
SENTRUM: Fortausvarme
SENTRUM: Tryggere skolevei - Gyllenborg skole
SENTRUM: Tryggere skolevei - Prestvannet skole
SØR-TROMSØYA, BREIVIKA, LANGNES: Metrobussrute
SØR-TROMSØYA: Bomstasjon i Holtvegen
SØR-TROMSØYA: Bomstasjon i Røstbakken
SØR-TROMSØYA: Bomstasjon på Kvaløyvegen sør
SØR-TROMSØYA: Kollektivfelt
SØR-TROMSØYA: Sykkelvei med fortau
SØR-TROMSØYA: Tiltak for gående og syklende langs hele Strandveien
SØR-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Bjerkaker skole
SØR-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Fagereng skole
SØR-TROMSØYA: Veiutbedring og kollektivprioritering

OM TENK TROMSØ

OM TENK TROMSØ

Vi trenger nye reisevaner

Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil byen ha 30.000 flere bilturer hver dag.

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveier.

BEDRE BY

BEDRE BY

Tenk Tromsø skal skape en by som gir deg flere og bedre valg. Vi bor i en attraktiv by som vokser raskt, og vi må sammen sørge for at byen vår blir attraktiv å bo i – også i framtiden. Vi vil ha dine innspill rundt hva som kreves for å få dette til!