Prosjekter

Foreslåtte prosjekt

Her finner du en fullstendig oversikt over de foreslåtte prosjektene i Tenk Tromsø.

Du kan velge å sortere punktene etter veitiltak, kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak eller bomstasjoner. Det gjør du ved å huke av på ikonene som ligger over kartet. Under kartet finner du alle tiltakene på liste, sortert etter område.

Disse prosjektene skal behandles politisk i kommunestyret til høsten. Det er derfor viktig å understreke at disse tiltakene er administrasjonens forslag, og ikke vedtatte tiltak.

Filter by

BREIVIKA: Bedre bussfremkommelighet
BREIVIKA: Bomstasjon i innkjøringen til Tromsøysundtunnelen
BREIVIKA: Bomstasjon på universitetsområdet
BREIVIKA: Bomstasjon på østsiden av Tverrforbindelsen
BREIVIKA: Bomstasjon ved botanisk hage
BREIVIKA: Bomstasjon ved forskningsparken
BREIVIKA: Nytt kollektivfelt
BREIVIKA: Nytt kollektivfelt og kryssutbedring
BREIVIKA: Sykkelvei
BREIVIKA: Sykkelvei med fortau
BREIVIKA: Tilrettelegging for gående og syklende
BREIVIKA: Tryggere skolevei - Borgtun skole
BREIVIKA: Veiutbedring og bedre bussframkommelighet
FASTLANDET: Bedre bussfremkommelighet
FASTLANDET: Bedre bussfremkommelighet
FASTLANDET: Bedre bussfremkommelighet
FASTLANDET: Bedre forhold for syklister
FASTLANDET: Innfartsparkering
FASTLANDET: Innfartsparkering
FASTLANDET: Kollektivfelt
FASTLANDET: Sykkelvei med fortau
FASTLANDET: Sykkelvei med fortau
FASTLANDET: Sykkelvei med fortau
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Krokelvdalen skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Lunheim skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Reinen skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Skittenelv skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Skjelnan skole
FASTLANDET: Tryggere skolevei - Tromsdalen skole
FASTLANDET: Veiutbedring
KVALØYA, LANGNES: Kvaløyforbindelsen
KVALØYA: Innfartsparkering
KVALØYA: Innfartsparkering
KVALØYA: Nytt kollektivfelt
KVALØYA: Nytt kollektivfelt
KVALØYA: Tryggere skolevei - Ersfjordbotn skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Kaldfjord skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Kattfjord skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Sandnessund skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Selnes skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Slettaelva skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Storelva skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Straumsbukta skole
KVALØYA: Tryggere skolevei - Vikran skole
LANGNES, BREIVIKA: Ny tunnel
LANGNES: Bedre bussfremkommelighet
LANGNES: Bomstasjon i innkjøringen til Langnestunnelen
LANGNES: Bomstasjon på Ringvegen vest
LANGNES: Bomstasjon på toppen av Langnesbakken
LANGNES: Bomstasjon på vestsiden av Tverrforbindelsen
LANGNES: Bomstasjon ved flyplassen
LANGNES: Bomstasjon ved Jekta
LANGNES: Knutepunktsutbedring
LANGNES: Ny hovedvei
LANGNES: Ny kryssløsning
LANGNES: Tryggere skolevei - Mortensnes skole
LANGNES: Tryggere skolevei - Workinnmarka skole
NORD-TROMSØYA: Bussvei mellom Hamna og Langnes
NORD-TROMSØYA: Ny fylkesvei 59
NORD-TROMSØYA: Støv- og støytiltak og tilrettelegging for gående og syklende
NORD-TROMSØYA: Sykkelvei
NORD-TROMSØYA: Sykkelvei med fortau
NORD-TROMSØYA: Tilrettelegging for gående og syklende
NORD-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Hamna skole
NORD-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Solneset skole
NORD-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Stakkevollan skole
SENTRUM, SØR-TROMSØYA: Sykkeltrase over Tromsøya
SENTRUM: Bedre bussfremkommelighet
SENTRUM: Bomstasjon på Tromsøbrua
SENTRUM: Fortausvarme
SENTRUM: Tryggere skolevei - Gyllenborg skole
SENTRUM: Tryggere skolevei - Prestvannet skole
SØR-TROMSØYA, BREIVIKA, LANGNES: Metrobussrute
SØR-TROMSØYA: Bomstasjon i Holtvegen
SØR-TROMSØYA: Bomstasjon i Røstbakken
SØR-TROMSØYA: Bomstasjon på Kvaløyvegen sør
SØR-TROMSØYA: Kollektivfelt
SØR-TROMSØYA: Sykkelvei med fortau
SØR-TROMSØYA: Tiltak for gående og syklende langs hele Strandveien
SØR-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Bjerkaker skole
SØR-TROMSØYA: Tryggere skolevei - Fagereng skole
SØR-TROMSØYA: Veiutbedring og kollektivprioritering