Gå til innhold

Denne uka tar skolelever og andre busspassasjerer på Kvaløya i bruk en ny og større holdeplass fra Storelva.

Bedre ta å ta buss fra Storelva

Denne uka tar skolelever og andre busspassasjerer på Kvaløya i bruk en ny og større holdeplass fra Storelva.

– Dette er et av flere tiltak for å gjøre bussen mer attraktiv i byen, ikke minst fordi nye digitale tavler på holdeplassen alltid gir oppdatert informasjon om bussen er i rute. De største grepene for å få bussen raskere fram, med flere fornøyde passasjerer om bord, kommer som en del av byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø, der Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Tromsø kommune samarbeider. Tiltakene for busspassasjerene på Kvaløya viser at vi allerede jobber i riktig retning, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Den nye bussholdeplassen på Storelva har vært bygd samtidig med at pendlerparkeringa i Eidkjosen ble utvidet til nesten dobbelt så mange parkeringsplasser. Samlet hadde disse prosjektene en prislapp på sju og en halv million kroner.

– Vil gjøre bussen mer attraktiv

– Når denne holdeplassen står helt ferdig, vil de viktigste forbedringene for passasjerene være nye skur og sitteplasser. Bussjåførene vil på sin side merke at det er lettere å svinge inn og ut og møtes inne på holdeplassen, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen.

Det er Statens vegvesen som har ledet byggeprosjektet i sommer, på vegne av Troms fylkeskommune.

Belønning fra staten

Det er staten som betaler for tiltakene gjennom den såkalte belønningsordningen. Dette er statens avtale med kommuner og fylkeskommuner i større byområder, for å bedre kollektivtilbudet og dempe biltrafikken.

Staten inngikk en fireårig avtale med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune om dette i 2015. Målene i avtalen er at det skal være 20 prosent flere bussreiser i Tromsø i 2018 enn det var i 2015, og at biltrafikken ikke skal øke. For å nå dette bidrar staten med totalt 285 millioner over fire år. Disse pengene brukes på tiltak som gjør det enklere og mer fristende å være fotgjenger, syklist og busspassasjer i Tromsø.