Gå til innhold

Byutviklingskomiteen vedtok i dag å sende del II av Tenk Tromsø-saken tilbake til administrasjonen.

Behandling av Tenk Tromsøs handlingsprogram er utsatt

Byutviklingskomiteen vedtok i dag å sende del II av Tenk Tromsø-saken tilbake til administrasjonen.

Det er de syv partiene som i februar inngikk en avtale om Tenk Tromsø som nå ber om at saken sendes tilbake til administrasjonen.

– Bompengedelen skal ikke overstige 3,5 milliarder kroner
Politikerne begrunner avgjørelsen slik: – Saken må svare på kommunestyrets vedtak i sak 23/17 i februar og vedtak i KPAen. Handlingsprogrammet må lages innenfor en ramme på åtte milliarder kroner brutto, og bompengedelen skal ikke overstige 3,5 milliarder kroner.

Kvaløyforbindelsen
Komiteen ber om at saken sendes tilbake til politisk behandling så snart det er mulig. Saken skal behandles i fylkestinget i oktober, og saken må behandles i Tromsø kommune før den tid.

I byutviklingskomiteen ble det også vedtatt at handlingsplanen som ligger ved saken fra administrasjonen i Tromsø kommune må endres, og at Kvaløyforbindelsen må fullfinansieres gjennom Tenk Tromsø.

Tilbake til styringsgruppa
Britt Elin Steinveg, administrasjonssjef i Tromsø kommune,sier at styrings- og arbeidsgruppa i Tenk Tromsø nå vil jobbe effektivt for å fremme en ny sak til politisk behandling.

– Vi tar naturligvis behandlingen i komiteen til etterretning. Saken blir tatt tilbake til arbeidsgruppa og styringsgruppa – som er sammensatt fra kommunen, Statens Vegvesen og Troms Fylkeskommune – for å sikre at innstillingen i en ny sak blir i tråd med kommunestyrets vedtak. Tenk Tromsø et stort fellesprosjekt, en oppgave alle involverte tar på det største alvor, sier hun.