Gå til innhold

Tromsø er klar for å forhandle om en byvekstavtale, og vil komme i gang så snart som mulig.

Ber om å få reise til Oslo – raskt

Tromsø er klar for å forhandle om en byvekstavtale, og vil komme i gang så snart som mulig.

Det er hovedbudskapet i brevet som er sendt fra Tromsø til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet, signert Tromsøs ordfører Kristin Røymo (Ap) og fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms fylkeskommune.

– Dette er ei populær ordning, så med dette brevet vil vi fortelle de ansvarlige departementene at vi ønsker oss en byvekstavtale. For at den skal bli så god som mulig for Tromsøs del ønsker vi å starte forhandlingene så snart som mulig, ettersom det er mange byer om disse statlige midlene, sier Kristin Røymo, styringsgruppeleder i Tenk Tromsø.

Til Oslo med ønskeliste

– Etter at staten pekte på oss som en aktuell kandidat, har vi gjort et grundig forarbeid i Tromsø. Etter en serie folkemøter og grundig faglig arbeid har vi satt sammen ei ønskeliste av tiltak for byens bilister, fotgjengere, syklister og busspassasjerer. I tillegg har vi de nødvendige og tverrpolitiske vedtakene på plass, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

De planlagte tiltakene i Tenk Tromsø skal sørge for et busstilbud som frister byens befolkning til å reise kollektivt på to av ti hverdagsreiser, mens sykkel- og gangvegene skal bli så gode at vi blir myke trafikanter på tre av ti av våre reiser mellom hjem, jobb og fritidsaktiviteter.

Det vil for det første bidra til at befolkningsveksten ikke skaper mer biltrafikk i Tromsø, slik at det blir raskt og enkelt å komme seg fram i en by med en betydelig større befolkning. En like viktig effekt vil være at næringstrafikken i byen ikke står i unødig og ulønnsom kø.

Byvekstavtale nødvendig for å nå målet

De tre siste årene har biltrafikken i Tromsø økt mindre enn befolkningsveksten, men i brevet presiserer Røymo og Prestbakmo at byen verken er i mål eller kan hvile på laurbærene mens byen vokser.

– Så langt har vi finansiert mange av de gode tiltakene gjennom den belønningsordningen, men i framtida blir denne statlige ordninga en del av byvekstavtalene. I tillegg forsvinner finansieringen fra drivstoffavgifta fra juli 2019. Det er derfor viktig at vi raskt kommer i forhandling med staten for å avklare handlingsrommet vårt og holder aktiviteten oppe, sier Prestbakmo.

Belønningsordningen er statens avtale med kommuner og fylkeskommuner i større byområder, for å bedre kollektivtilbudet og dempe biltrafikken. Staten inngikk en fireårig avtale med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune om dette i 2015. Målene i avtalen er at det skal være 20 prosent flere bussreiser i Tromsø i 2018 enn det var i 2015, og at biltrafikken ikke skal øke. For å nå dette bidrar staten med totalt 260 millioner over fire år.