Gå til innhold

Ber om forlengelse av belønningsavtalen for Tromsø

Troms fylkeskommune har på vegne av Tromsø kommune og Troms fylkeskommune sendt søknad om forlengelse av belønningsordningen i påvente av en byvekstavtale. Belønningsordningen er midler som er øremerket kollektiv, gange og sykkel. 

Belønningsordningen er i dag en integrert del av byvekstavtalene som inngås med de fire største byområdene i Norge, og er en forventet del av Tromsøs byvekstavtale når den kommer på plass, samt de øvrige av byområdene som omfattes av dette. Mens vi venter på byvekstforhandlinger, som staten i februar signaliserte at det kunne starte i løpet av våren, vil Tromsø mangle finansiering til viktige løft i infrastrukturen til kollektiv, gange og sykkel. Derfor velger kommunen og fylkeskommunen nå å be om en forlengelse av belønningsordningen.

Nytt og bedre busstilbud

Ivar B. Prestbakmo (Sp) fylkesråd for samferdsel og miljø, understreker at det framtidige busstilbudet i Tromsø er helt avhengig av å få tildelt friske midler, noe som er forutsatt som en del av en byvekstavtale.

– 1. august får vi et helt nytt kollektivtilbud i Tromsø, med nye busser, flere avganger og økt kapasitet. Kort fortalt skal bussen bli både raskere, enklere og bedre for folk i Tromsø. Et slikt løft i kollektivtilbudet koster selvsagt penger, og belønningsordningen er helt nødvendig for at denne satsingen skal la seg gjøre, sier Prestbakmo.

Søker om over 80 millioner kroner i 2019

Sammen med ordfører Kristin Røymo (Ap), har Prestbakmo søkt staten om å få tildelt nesten 81 millioner kroner i 2019. Nesten 44 millioner kroner skal brukes til økt satsing i kollektivtrafikken, og de resterende midlene skal fordeles til gange-, sykkel-, og mobilitetstiltak, i tillegg til planlegging av større vegprosjekter i Tenk Tromsø.

– Når vi kommer til forhandlingsbordet, vil framtidige belønningsmidler bli en del av byvekstavtalen i årene framover. Stortinget har vedtatt at belønningsmidler ikke skal videreføres som en egen ordning, men kun i sammenheng med byvekstavtaler. Vi ber derfor om å få midler for en begrenset periode – kun i 2019 –  da vi forventer å ha en byvekstavtale på plass i 2020, sier Røymo.

Viktig for å gjøre skolevegen sikrere

I tillegg til et viktig løft for kollektivtilbudet vil belønningsordningen også sikre viktige tiltak i prosjektet Trafikksikker skoleveg. 20 barneskolekretser er kartlagt og utredet, og det vil etter planen gjennomføres viktige tiltak som skal sikre barnas skoleveg. Dette prosjektet utgjør 25 prosent av de omsøkte midlene for 2019.