Gå til innhold

Tromsøs trafikanter er fornøyde med drivstoffavgiften som har finansiert vegprosjekt de siste tiårene, og spør oss ofte hvorfor vi ikke kan fortsette med den, i stedet for å innføre bompenger.

Bompenger eller drivstoffavgift

Tromsøs trafikanter er fornøyde med drivstoffavgiften som har finansiert vegprosjekt de siste tiårene, og spør oss ofte hvorfor vi ikke kan fortsette med den, i stedet for å innføre bompenger.

Administrasjonen i Tromsø kommune har i dag lagt fram saken om Tenk Tromsø til ny behandling i kommunestyret i juni. Da skal kommunestyret diskutere både spørsmålet om bompenger, og hva de skal brukes til. Her kan du lese saken kommunestyret skal behandle. Et avsnitt i saken heter «Bompenger eller drivstoffavgift», og svarer på spørsmålet om forholdet mellom dem.

Det korte svaret er at drivstoffavgiften ikke monner for de investeringene vi må gjøre for at vi skal komme oss raskt og enkelt fram i byen vår også i framtiden. I så fall måtte vi økt den betraktelig. Drivstoffavgiften bidrar ikke til å nå målene i prosjektet og gir ikke nok inntekter til å finansiere det.

Skiller ikke ut rushet

Det første er at drivstoffavgiften neppe er et virkemiddel for det løftet som Tromsø trenger og planlegger. Tromsø har i de siste årene hatt en betydelig vekst i trafikken fra Kvaløya, i tunnelsystemene og på innfartsvegen til Tromsø. Økningen er større enn befolkningsveksten, og trafikken er størst i rushtiden. Drivstoffavgiften kan ikke justeres etter tid på døgnet, og er derfor ikke like godt egnet til å løse de problemene som Tromsø har i rushtiden.

For lite inntekter

For at vi skal få samme inntekter fra drivstoffavgift som med bompenger, viser beregninger at prisen ved pumpen økes med rundt 8 kroner, forutsatt at ingen kjøper seg el-bil, hydrogenbil, eller biler som bruker mindre bensin og diesel enn dagens biler. Det betyr også at ingen i de neste 20 årene velger å kjøpe drivstoff utenfor kommunen, og at man ikke hamstrer inn drivstoff fra en annen by og lagrer det i garasjen. Ettersom disse forutsetningene ikke er sannsynlige, må vi legge inn å øke drivstoffavgiften til mellom 15 og 20 kroner totalt for å oppnå samme inntekt med drivstoffavgift som ved hjelp av bompenger.