Gå til innhold

Dette bør du vite om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en bymiljøavtale med staten, noe som vil gi Tromsø kommune flere milliarder kroner til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier.

Det har i flere år vært gjort et grundig utredningsarbeid i forbindelse med Tenk Tromsø-prosjektet, for å finne ut av tromsøværingers behov – nå og i framtiden.

Dette arbeidet har resultert i en lang rekke planer og strategier for byen vår i årene som kommer. Disse kan du finne her: