Gå til innhold

Byutviklingskomitéen gikk for bompengeløsning 

Byutviklingskomiteen vedtok torsdag 9. februar å gå inn for bompengeforslaget som administrasjonen la frem.

Komitéen valgte å gå for administrasjonens forslag til soneinndeling på Tromsøya, Kvaløya og i Tromsdalen. I tillegg til den bestemte komitéen at det skal beregnes bompengeutgifter for Tromsø kommune som organisasjon, og at kostnaden for innkreving av bompenger må reduseres kraftig ut fra de skisserte innkrevingskostnadene på 600 millioner kroner.

Videre utredning

Samtidig ba komitéen administrasjonen om å utrede muligheten til å forlenge den såkalte timesregelen til å vare i 90 minutter, slik at man enklere skal kunne komme seg til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter uten å måtte betale for to passeringer.

Saksgang

Saken sendes nå videre til kommunestyret som skal behandle den 22. februar. Del 2 av bompengesaken, som inneholder konkret plassering av bomstasjoner, en prioritert tiltaksliste og budsjett skal etter planen behandles i kommunestyremøtet i juni. Saken er delt ut på denne måten fordi politikerne må velge konsept for bompengeinnkreving, før Statens vegvesen kan gjøre nøyaktige beregninger. Årsaken er at de ulike konseptene gir svært ulikt inntektsgrunnlag, og det er ikke ønskelig å gjøre detaljreguleringer av bompengeplasseringer på flere områder enn nødvendig. Det endelige handlingsprogrammet avhenger av Nasjonal transportplan (NTP) som presenteres i mars.