Gå til innhold

Tromsø kommune foreslår nesten 50 store og små grep for at en voksende befolkning skal komme seg fram i byen, og at bompenger skal være med på å finansiere disse tiltakene.

Dette skal bompengene finansiere

Tromsø kommune foreslår nesten 50 store og små grep for at en voksende befolkning skal komme seg fram i byen, og at bompenger skal være med på å finansiere disse tiltakene.

Administrasjonen i Tromsø kommune presenterte i dag ei liste på 45 tiltak for at bilister, syklister, fotgjengere og busspassasjerer skal komme seg raskt fram i byen, selv om vi blir betydelig flere innbyggere enn i dag. Tiltakene er samlet i byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø, som i dag ble lagt fram for behandling i kommunestyret.

– Tromsø er en attraktiv by som vokser raskt, og det skal vi ikke beklage. I stedet skal vi glede oss over veksten – og ta de nødvendige grepene for at veksten ikke gir oss 30 000 flere bilreiser i byen hver dag om 13 år. Trafikktallene viser at det kan bli realiteten hvis vi ikke gjør noe. Da vil køene vi kan oppleve allerede i dag bli et ytterligere forsterket problem, sier Kristin Røymo, ordfører i Tromsø kommune og leder i Tenk Tromsøs styringsgruppe.

Se den komplette oversikten over porteføljen her!

Delfinansieres av bompenger

Forslaget for byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø svarer på to sentrale spørsmål staten i neste runde vil stille i forhandlingene om en byvekstavtale for Tromsø: Hvilke veg- og byggeprosjekt trenger Tromsø for å takle en solid innbyggervekst uten at personbiltrafikken øker, og hvordan skal disse prosjektene finansieres? Som svar på det foreslår administrasjonen at bompenger skal være med å finansiere investeringer på mellom 7 og 7,7 milliarder.

Forhandlinger med staten

Staten har pekt på Tromsø som en av ni byer i Norge som en aktuell kandidat til en byvekstavtale, som betyr at staten skal være med på å betale for tiltakene som ble presentert i dag. Saken blir behandlet politisk i Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, før Tromsø skal møte staten for å forhandle om en byvekstavtale.

– Det Tromsø må gi i gjengjeld for å få en slik avtale med staten, er et løfte og en plan for hvordan vi skal komme oss fram og byen skal kunne vokse på en sunn måte. Det kan vi, blant annet ved statlig finansiering, klare hvis vi gjør andre reisemåter så gode at vi i framtida velger andre transportmåter oftere enn vi gjør i dag. For å få det til, er vi nødt til å gjøre det bedre, tryggere og mer attraktivt å velge noe annet enn bilen. Det er et sårt behov for oppgradering på alt fra fortau til kollektivfelt her i byen, og en byvekstavtale er derfor en gyllen mulighet som jeg ser fram til å få politisk behandlet, sier Røymo.