Hvor lenge skal Bypakken Tenk Tromsø kreve inn bompenger?

Innkreving av bompenger er begrenset til en periode på 15 år fra dato for oppstart av innkreving. Tenk Tromsø har ikke anledning til å øke innkrevingstiden.