Gå til innhold

Etter en lang debatt om bompenger vedtok kommunestyret onsdag kveld å gå for det såkalte alternativ 4.

Første del av bompengesaken vedtatt i kommunestyret

Etter en lang debatt om bompenger vedtok kommunestyret onsdag kveld å gå for det såkalte alternativ 4.

Totalt har politikerne blitt framlagt seks ulike alternativ, og den faglige anbefalingen fra kommunens administrasjon og Statens vegvesen har vært alternativ 4. Dette alternativet deler inn kommunen i syv soner (se kart).

Politisk forlik

Tirsdag morgen inngikk Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Venstre, Rødt og Miljøpartiet de Grønne et forlik i saken, som i dag ble vedtatt. Dette forliket innebærer at prisene settes ned fra 15 kroner til 10 kroner per passering utenfor rushtiden. Prisen for passeringer i rushtiden (mellom klokken 06.30 og klokken 09.00 samt mellom klokken 15.00 og 17.00) forblir 30 kroner. Det såkalte månedstaket, altså maks antall passeringer du må betale for, ble senket fra 100 til 80 passeringer.

Videre framdrift

I juni legges en ny bompengesak fram for kommunestyret, og da skal det bestemme hvor bomstasjonene skal stå, og hvilken prioritering man ønsker seg for de mange prosjektene som ligger i Tenk Tromsø. Deretter skal det utarbeides en proposisjon til Stortinget, og vi er klare til å forhandle med staten.

Den første bomstasjonen vil eventuelt settes opp tidligst våren 2019. Det samme året skal vi bruke flere hundre millioner på vei, gang- og sykkelstier, trafikksikkerhet og kollektivtransport. Utbedringer av skoleveiene til alle skolene i Tromsø vil skje allerede i 2017.

Dette kartet viser de syv ulike sonene i Tromsø kommune.