Gå til innhold

Tenk Tromsø har lagt fram sin kollektivstrategi for perioden 2017-2030.

Slik blir framtidens bussystem i Tromsø

Tenk Tromsø har lagt fram sin kollektivstrategi for perioden 2017-2030.

Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø, og Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder av styringsgruppa i Tenk Tromsø, forteller at bakgrunnen for satsingen er å få enda flere tromsøværinger til å velge buss framfor privatbil.

– Tromsø er i dag landets tredje beste kollektivby, men det er ikke nok, sier fylkesråd Prestbakmo.

Beregninger viser at antall daglige bilreiser kommer til å øke de kommende åra. Hver dag gjennomføres det 95.000 bilreiser Tromsø, i 20130 vil dette tallet være oppe i 125.000.

Målet er at økningen i bilreiser skal over på kollektivtrafikk – og da må det tas grep. Prestbakmo og Ramberg presenterer derfor følgende fem grep for at bussen i framtida skal være et like godt transportalternativ i Tromsø som bilen.

Her kan du lese hele kollektivstrategien!

Styringsgruppeleder Ragni Løkholm Ramberg og fylkesråd Ivar B. Prestbakmo presenterte torsdag kollektivstrategien på en pressekonferanse.

Grep 1 – Ny linjestruktur

 • 6 hovedlinjer.
 • Metrolinjen for den største reisestrømmen mellom Sentrum – Langnes–Breivika.
 • Faste avgangstider og høyere frekvens.

Grep 2 – Bedre framkommelighet

 • Kollektivfelt for metroringen.
 • Fjerne flaskehalser.

Grep 3 – Attraktivt knutepunkt i sentrum

 • Ny struktur for holdeplasser.
 • Byterminal utenfor Smørtorget, ved Torgsenteret eller i Grønnegata.

Grep 4 – Innfartsparkeringer

 • Parkeringsplassen i Eidkjosen utvides i 2017.
 • Nye utredes.

Grep 5 – Leddbusser på Metroringen

 • 18 meter.
 • Brukes for å dekke den største reisestrømmen Sentrum–Langnes–Breivika.