Gå til innhold

Samferdselsdepartementet gir grønt lys for bypakke i Tromsø

Samferdselsdepartementet legger nå frem proposisjon for stortinget om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Planlagt oppstart er andre halvdel av 2022.

– Tromsø skal bli mer fremkommelig

Fredag 12. mars 2021 gav samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) grønt lys for bypakke i Tromsø. Det er ventet at proposisjonen for bypakken behandles av stortinget i løpet av året. En nyhet som var etterlengtet for den politiske ledelsen i Tenk Tromsø.

– Dette burde selvsagt vært gjort for 10-15 år siden. Men nå skal byen bli mer fremkommelig. Dette er utrolig viktig, både for kollektivtransport, syklister og bilister sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune.

Nyheten om at proporsjonen nå tas videre til stortinget beskrives som en viktig milepæl for alle som har jobbet med prosjektet de siste årene.

– Nord-Norges største by trenger moderne transportløsninger både for gående, syklende, bilister og bussbrukere. Dette er en etappeseier for alle som ønsker ren byluft og vi gir oss ikke før vi har en byvekstavtale på plass, uttaler fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap), ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp)

I tråd med lokale vedtak

Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Proposisjonen er i tråd med lokale vedtak. Bypakken skal avløse dagens ordning med innkreving av et lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff. Målet for bypakken er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkomst for alle trafikantgrupper et mål, med hovedvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport.

– Tromsø får med denne bypakken god drahjelp i det grønne løftet, og spesielt de som velger å reise kollektivt, sykle eller gå vil få et bedre tilbud. Bypakken vil senere kunne gå inn i en byvekstavtale, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fredag 12. mars 2021.

– Førstekandidat for byvekstavtale

En bypakke består i likhet med byvekstavtaler av flere samferdselsprosjekter i og rundt byene. Bypakker dekker ikke bare bygging av vei, men også tiltak som fremmer kollektivtrafikk, sykkel og gange. Bypakkene finansieres av et spleiselag mellom stat, lokale myndigheter og bompenger. En byvekstavtale er en forpliktende signert avtale mellom stat, fylkeskommune og kommune der man er enig om mål for byområdet. Denne avtalen har også med seg mål for klimautslipp og arealpolitikk.

– Tromsø har tatt viktige veivalg frem mot en grønnere og mer moderne by. Byen er sentralt plassert i en region som vokser og blir stadig viktigere. Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet i Tromsø om et mer miljøvennlig tilbud til det beste for alle trafikantgrupper. Med like målrettet innsats fremover, vil det ikke overraske meg om Tromsø seiler opp som en god førstekandidat for en byvekstavtale, sier samferdselsminister Hareide videre i pressemeldingen.

Les mer om bypakker og byvekstavtaler her.

I tråd med bompengeavtalen

Utformingen av bypakken er i tråd med bompengeavtalen fra august 2019. Bompengepakken er fullfinansiert, prosjekt og tiltak står på en prioritert liste, og det skal være 20 prosent egenandel på lokale/regionale tiltak. Det er enighet om porteføljestyring, god kostnadskontroll og målet om nullvekst.

– Med bompengeavtalen kom det nye føringer i bompengepolitikken. Lokale og regionale myndigheter viste evne og vilje til å tilpasse opplegget til dette. Det skal dem ha ros for. Vi har nå et godt grunnlag for å utvikle Tromsø i grønnere retning, på en god måte for trafikanter, passasjerer og næringsliv, sier samferdselsminister Hareide.

Les mer om bompengeavtalen her.

Flyplasstunnelen

Et sentralt prosjekt i Bypakke Tenk Tromsø er E8 Flyplasstunnelen (tidligere rv. 862 Tverrforbindelsen Tromsø) som vil gå mellom Breivika og Langnes.

Tromsø er en av ni byer som kan være aktuell for byvekstavtalar. Om en slik avtale blir inngått i fremtiden, er det en forutsetning i proposisjonen at bypakken blir del av en slik avtale.

6,5 milliarder kroner

Samlet økonomisk ramme for bypakken for Tromsø er om lag 6 500 mill. 2021-kr. Finansieringen skjer i hovedsak med bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Bypakken vil ha en innkrevingsperiode på 15 år, med planlagt oppstart 2. halvår 2022. I tråd med de lokalpolitiske vedtakene kommer det 15 bomstasjoner med tovegs innkreving, fordelt på syv soner. Bompengeordning blir tidsdifferensiert med tredobbel takst i rushperiodene på hverdager.

Her finner du proposisjonen i sin helhet.

Her finner du pressemeldingen fra samferdselsministeren.