Gå til innhold

Handlingsprogram for første periode er nå godkjent i kommunestyret. Her kan du lese mer om prosjektene som kommer i 2021-2024.

Stortingsproposisjonen «Bypakke Tenk Tromsø» ble vedtatt i Stortinget i mai 2021. Nå er handlingsprogrammet for første periode klart.

Planlegging og prosjektering

Nå som bypakken endelig er vedtatt kan planleggingsarbeidet starte opp for fullt. Tenk Tromsø vil derfor kunne gjennomføre oppstart av en rekke prosjekter allerede i 2022.

Handlingsprogram for 2021-2024

Prosjektene som nå er vedtatt gjennomført i første periode er:

·         Reduserte busspriser

·         Trafikksikker skoleveg

·         Økt driftsstilskudd buss

·         Stakkevollvegen/Skattøravegen

·         Ny sentrumsterminal

·         Nytt bussknutepunkt i Kroken

·         Redusere flaksehalser for buss

·         Strandvegen

·         Ladeinfrastruktur elbuss

·         Holdeplasser og gangtilgjengelighet

·         Bussløsning Kvaløya

·         Ny bussterminal i Giæverbukta

·         Stakkevollvegen (Hansjordnesbukta – Breivika)

Her kan du lese hele handlingsprogrammet:

Handlingsprogram Bypakke Tromsø 2021 2024

Porteføljestyring

Tenk Tromsø vil bli gjennomført etter prinsippene som er fastlagt i bompengeavtalen fra 2019. Bypakken vil legge til grunn kostnadskontroll innenfor den fastsatte økonomiske rammen. Dette betyr blant annet at en eventuell kostnadsøkning og/eller inntektssvikt medfører kutt i porteføljen. Eventuell kostnadsøkning i de enkelte prosjektene og/eller inntektssvikt skal håndteres gjennom porteføljestyring, og ikke gjennom økte bompriser og/eller forlenget innkrevingsperiode. Det blir forutsatt sterk kostnadskontroll. Arbeidet med porteføljestyringen skal skje gjennom årlig rullering av et fireårig handlingsprogram med hovedvekt på mål- og resultatstyring.

Handlingsprogrammet behandles i fylkestinget i desember 2021.