Gå til innhold

Her kan du lese trafikksikkerhetsanalysene til 20 barneskolekretser i Tromsø

I disse dager får 20 barneskoler i bybussområdet en detaljert beskrivelse av utfordringer og forslag til utbedringer på skolevegene.

Bakgrunnen er den store trafikksikkerhetsanalysen som ble gjennomført i fjor – i tett samarbeid med rektorer og FAU-ledere ved hver enkelt skole. Materialet som ble samlet inn er nå sammenstilt og analysert, og har resultert i en samlerapport i tillegg til enkeltrapporter om hver skolekrets.

– Dette arbeidet har vært omfattende og tidkrevende, og resultatet er et utrolig viktig grunnlagsdokument for arbeidet med trafikksikre skoleveger i mange år framover, sier trafikkplanlegger Sten-Jarle Jensen.

Tiltaksplan for 2019 og 2020

Brevene som nå sendes ut til alle skolene som har vært med i analyserunden oppsummerer utfordringene i hver enkelt skolekrets, og presenterer forslag til tiltak.

– Vi har foreslått en tiltaksplan for 2019 og 2020 som er vedtatt i byutviklingskomiteen, og skal nå i gang med prosjekteringen av tiltakene. Under prosjekteringen kan det dukke opp nye utfordringer som gjør at handlingsplanen kan bli justert – enten fordi det er hensiktsmessig å gjøre flere ting samtidig, eller fordi det dukker opp hindringer som gjør at man trenger mer tid til detaljprosjekteringen, sier Jensen.

Effektiv byggeprosess

Prosjekteringen, detaljprosjekteringen og byggingen vil pågå i tette tidsrom, og er lagt opp slik at vi først prosjekterer tiltakene i en skolekrets og igangsetter bygging der, før vi går videre til neste skolekrets.

– Vi gjør det på den måten for at arbeidet skal gjennomføres mest mulig effektivt, slik at vi kan få gjort så mye som mulig i skolekretsene i løpet av sommeren og høsten, sier Jensen.

Skolene vil få tett oppfølging og informasjon om hvilke tiltak som kan gjennomføres i 2019 og 2020 når dette er avklart i prosjekteringen.

Prosjektet “Trafikksikre skoleveger” er en del av porteføljen til Tenk Tromsø, og videre arbeid med prosjektet er avhengig av en byvekstavtale.

Handlingsplan 2019/2020

Disse tiltakene skal vurderes i prosjekteringen av hver skolekrets:

Kaldfjord skolekrets:

Vi vurderer tiltak som opphøyd gangfelt, ny skilting, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), bygging av nytt venteareal/fortau og ny belysning. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Kaldfjord skolekrets kan lastes ned her.

Storelva skolekrets:

Vi vurderer tiltak som opphøyd gangfelt, ny skilting, intensivbelysning og såkalt oppstramming av kryss, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Storelva skolekrets kan lastes ned her.

Sandnessund skolekrets:

Vi vurderer fortau fra parkeringsplassen ved fylkesvegen til krysningspunktet ved snarvegen til skolen. Vi vurderer også ny skilting, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), opphøyde gangfelt og nytt venteareal. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Sandnessund skolekrets kan lastes ned her.

Slettaelva skolekrets:

Vi vurderer ny belysning, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), ny skilting og nytt venteareal. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Slettaelva skolekrets kan lastes ned her.

Skjelnan skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, belysning, nytt venteareal og oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking). Vi ser også på muligheten for å justere krysningspunktene slik at de ligger naturlig til gangtraseene. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Skjelnan skolekrets kan lastes ned her.

Lunheim skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, ny oppmerking av gangfelt, belysning, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), vegetasjonsrydding, opphøyde gangfelt og nytt venteareal. Vi ser også på muligheten for å stramme opp krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Lunheim skolekrets kan lastes ned her.

Tromsdalen skolekrets:

Her vurderer vi ny skilting og ny oppmerking av gangfelt, belysning, venteareal, vegetasjonsrydding og oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking). Vi ser også på muligheten for å stramme opp krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Tromsdalen skolekrets kan lastes ned her.

Reinen skolekrets:

Vi vurderer ny skilting og oppmerking, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), belysning og oppstramming av krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Reinen skolekrets kan lastes ned her.

Krokelvdalen skolekrets:

Hele trafikksikkerhetsanalysen av Krokelvdalen skolekrets kan lastes ned her.

Hamna skole:

Vi vurderer ny oppmerking og skilting, belysning og oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking). Vi ser også på muligheten for å stramme opp krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Hamna skolekrets kan lastes ned her.

Mortensnes skolekrets:

Vi vurderer ny oppmerking og skilting, belysning, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), og nytt venteareal/fortau. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Mortensnes skolekrets kan lastes ned her.

Workinnmarka skolekrets:

Vi vurderer ny skilting og oppmerking, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), belysning og oppstramming av krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Videre ønsker vi å rydde i vegetasjon og bygge opphøyd gangfelt. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Workinnmarka skolekrets kan lastes ned her.

Fagereng skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, belysning og oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking). Vi ser også på muligheten for å justere krysningspunkter, og bygge nytt venteareal. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Fagereng skolekrets kan lastes ned her.

Bjerkaker skolekrets:

Vi vurderer straks-tiltak i form av skilting, oppmerking og sikring av krysset i Strandvegen/Sørems veg – i tillegg til de allerede etablerte gangcontainerne. Dette er akutte tiltak som skal erstattes med permanente tiltak som bygges samtidig som Strandvegen skal rustes opp. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Bjerkaker skolekrets kan lastes ned her.

Gyllenborg skolekrets:

Vi vurderer ny skilting og oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), vegetasjonsrydding, belysning og tiltak som vil gjøre kryssing av vegen tryggere. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Gyllenborg skolekrets kan lastes ned her.

Prestvannet skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), vegetasjonsopprydding og belysning. Videre skal vi vurdere muligheten for å bygge nytt venteareal, og stramme opp krysningspunkt. Krysningspunktene ved skolen skal sees i sammenheng med pågående Vann- og avløpsprosjekter, slik at vi unngår å måtte grave i bakken i flere omganger. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Prestvannet skolekrets kan lastes ned her.

Strakkevollan skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, belysning og oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking). Vi ser også på muligheten for å stramme opp krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre, og bygge nytt venteareal. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Stakkevollan skolekrets kan lastes ned her.

Borgtun skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, belysning, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking). Hele trafikksikkerhetsanalysen av Borgtun skolekrets kan lastes ned her.

Selnes skolekrets:

Vi vurderer ny skilting, oppmerking for synshemmede (såkalt taktil oppmerking), belysning og oppstramming av krysningspunkter, noe som vil si at kjørearealene skal bli mindre og vi skal definere tydelig hvor man skal gå og hvor man skal kjøre. Videre vurderer vi muligheten til å rydde i vegetasjon og bygge nytt venteareal. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Selnes skolekrets kan lastes ned her.

Solneset skole:

Solneset skole får utført viktige tiltak gjennom oppgraderinger i skolegården. Hele trafikksikkerhetsanalysen av Solneset skolekrets kan lastes ned her.