Gå til innhold

Bomstasjon Nord-Jæren, Foto: Statens vegvesen

Her kommer bomstasjonene

Til delfinansiering av Tenk Tromsø har Tromsø kommune og Troms fylkeskommune vedtatt et bompengekonsept med 15 bomstasjoner og en innkrevingsperiode på 15 år.

Hel- og halvportaler

Hver stasjon består av en portal for opphenging av registreringsutstyr og en såkalt teknisk bod plassert inntil 70 meter fra portalen. Portalen vil være en halvportal fundamentert på vegens ene side, eller en helportal fundamentert på begge sider. Vegbredden avgjør om portalen skal være hel eller halv.

Eksempel på en helportals bomstasjon fra Nord Jæren, Foto: Statens vegvesen

Fremdrift

På oppdrag fra Tenk Tromsø har Statens vegvesen startet prosjekteringen av bomstasjonene som skal være i drift i byen i de neste 15 årene. Statens vegvesen skal bygge stasjonene, men de vil bli overtatt og driftet av Bompengeselskap nord, som er et aksjeselskap eid av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Siden prosjekteringen ikke er ferdig må man påregne mindre endringer av plassering og utforming. Bomstasjonene skal etter planen settes opp i løpet av 2022.

Kart over tiltenkt plassering av bomstasjonene:

Statens vegvesen er nå i en kvalitetssikringsprosess og gjennomgår tiltenkte plassering. De vil ha møter med alle nærmest berørte og eier for å informere om videre fremdrift og plassering.

Her er et eksempel på en av bomstasjonene som er tiltenkt plassert i Langnesbakken og viser en skisse for utforming og plassering. Tegningen er foreløpig og under utarbeidelse.

Bomstasjon på Langnesveien, øverst i Langnesbakken, ved Prestvannet. En halvportal og en teknisk bod plasseres på østsiden av vegen.