Gå til innhold

De største byene i Norge, deriblant Tromsø, har så høy innbyggervekst at vi ikke klarer å håndtere trafikkveksten i årene som kommer. Vi må finne nye løsninger for trafikkavvikling, og nå er staten villig til å åpne lommeboka.

Hva er en bymiljøavtale?

De største byene i Norge, deriblant Tromsø, har så høy innbyggervekst at vi ikke klarer å håndtere trafikkveksten i årene som kommer. Vi må finne nye løsninger for trafikkavvikling, og nå er staten villig til å åpne lommeboka.

I 2028 vil Tromsø ha 85.000 innbyggere og 30.000 flere daglige bilreiser, hvis vi ikke klarer å gi folk en reell mulighet til å velge noe annet enn bilen for å ta seg fram til jobb eller skole. Bymiljøavtalen kan totalt tilføre Tromsø åtte milliarder kroner.

Mindre personbiltrafikk

Før vi er sikret en plass ved forhandlingsbordet til staten må vi ha med oss to ting: penger og dokumentert mindre personbiltrafikk. Et ufravikelig krav fra staten når en slik avtale skal inngås, er at andelen personbiltrafikk må ned. Det betyr at all framtidig trafikkvekst skal skje kollektivt, til fots eller på sykkel. I dag er bomstasjoner det eneste som både henter inn penger, og sørger for mindre personbiltrafikk. Bompengeforslaget som nå ligger på politikernes bord er kort oppsummert syv soner og 15 bomstasjoner.

Mest penger til vei

Selv om målsettingen er at all trafikkvekst skal tas kollektivt, til fots eller på sykkel, skal mesteparten av midlene brukes på nye veier til bilistene. Dette er fordi vi vil ha en fortsatt vekst i næringslivet, og at det skal bli lettere å komme seg fram i Tromsø de gangene man faktisk har behov for bil.

Når kommer bomstasjonene?

Andre byer som er aktuelle for en bymiljøavtale har allerede innført bompengebetaling. I så måte henger Tromsø etter i kampen om en slik avtale. Politikerne i Tromsø skal onsdag 22. februar bestemme seg for hvor mange soner de ønsker å innføre i Tromsø. I juni legges en ny bompengesak fram for kommunestyret, og da skal det bestemme hvor bomstasjonene skal stå, og hvilken prioritering man ønsker seg for de mange prosjektene som ligger i Tenk Tromsø. Deretter skal det utarbeides en proposisjon til Stortinget, og vi er klare til å forhandle med staten.

Den første bomstasjonen vil eventuelt settes opp tidligst våren 2019. Det samme året skal vi bruke flere hundre millioner på vei, gang- og sykkelstier, trafikksikkerhet og kollektivtransport. Utbedringer av skoleveiene til alle skolene i Tromsø vil skje allerede i 2017.