Gå til innhold

TRYGGE SKOLEVEGER: Trafikkplanlegger Sten Jarle Jensen og byplanlegger Tone Hammer.

I år starter arbeidet med å trafikksikre byens skoleveger

Tenk Tromsø vil bruke 300 millioner kroner på å gjøre skolevegene i Tromsø tryggere. Arbeidet starter allerede i år.

I løpet av fjoråret ble skolevegene til 18 skolekretser analysert og gjennomgått av trafikkplanleggerne Tone Hammer og Sten-Jarle Jensen, sammen med samtlige rektorer og FAU-ledere. Målet var å få på plass en prioriteringsliste som kan legge føringer for hvilke tiltak en skal bygge først for å gjøre skolevegene i Tromsø mer trafikksikre. Nå er tiltaksplanen for 2019 og 2020 klar.

Behandles politisk 
– De enkelte trafikksikkerhetsanalysene har gitt grunnlag for en systematisering og kategorisering av tiltakene. Det vil si at alle tiltak har fått prioriteringsgrad basert på dagens situasjon og utfordringer, sier trafikkplanlegger Sten-Jarle Jensen.
Saken om trafikksikre skoleveger behandles i dag i Byutvikling, miljø- og transportkomiteen og i Utdannings- og oppvekstkomiteen. Senere skal saken også behandles i formannskapet og kommunestyret.
Godt samarbeid
Jensen forteller at prosjektet har vært omfattende, og roser skoler og FAU for godt samarbeid.
– Det er skolens ansatte og foreldre som kjenner skolevegene best, og vet hvilke veger som brukes mest. Vi har vært i møter med alle rektorer og FAU-ledere for å være sikker på at vi fikk inn alle deres innspill, noe som har vært svært verdifullt i prioriteringen.

Slik er prioriteringene gjort
Trafikksikkerhetstiltakene er delt inn krysspunkter og strekninger med prioriteringskategorier 1-5, og tiltakene som har fått prioritet 1 er de som vil gi størst utslag på trafikksikkerheten. I 2019 og 2020 gjennomføres 41 av 72 punktvise tiltak som har fått prioritet 1 i trafikksikkerhetsanalysen.
– Årsaken til at vi starter med de punkt-utbedringene er at disse stort sett dreier seg om kryss, som er svært viktig for å sikre skolevegene våre. I tillegg er dette tiltak som kan gjennomføres raskt, og som ikke krever regulering, sier Jensen.

Her kan du laste ned hovedrapporten, og detaljert prioriteringsliste for 2019 og 2020.