Gå til innhold

Et bredt flertall i kommunestyret har gjort Tromsø klar for å forhandle fram en byvekstavtale med staten.

Kommunestyret vedtok Tenk Tromsø

Et bredt flertall i kommunestyret har gjort Tromsø klar for å forhandle fram en byvekstavtale med staten.

Kommunestyret i Tromsø diskuterte i dag nesten 50 store og små grep for at en voksende befolkning skal komme seg fram i byen, og vedtok at bompenger skal være med på å finansiere slike tiltak. De sju partiene Høyre, Venstre, Senterpartiet, KrF, Miljøpartiet, Arbeiderpartiet og SV er enige om at bompenger skal være med på å finansiere tiltak som sikrer at byens voksende befolkning kommer seg raskt og enkelt fram.

Disse sju partiene ble også enige om at takstene i et framtidig bompengesystem blir 30 kroner i rushtiden og 10 kroner ellers i døgnet, men at en AUTOpass-brikke gir 20 prosent rabatt, gratis passering for alle andre bommer du passerer etter den første per time og at du ikke skal betale for flere enn 80 passeringer per måned.

– Vi vokser med 1000 innbyggere i året. Når det vi vedtar i dag, settes ut i livet, er vi allerede blitt mange flere. For å få det til må vi ha en finansiering, og den finansieringen må også inkludere brukerfinansiering, sa Venstres Morten Skandfer da kommunestyret behandlet saken.

Kvaløya viktig

Diskusjonen da kommunestyret i dag behandlet planene for byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø handlet derfor om hvilke grep partiene ønsker å prioritere for å takle en solid innbyggervekst uten at personbiltrafikken øker. Partiene var enige om at utfordringene på Kvaløya er spesielt utfordrende og må prioriteres høyt, blant annet med å gi bussen eget felt for at den skal komme seg raskere til sentrum.

Høyres viktigste endringsforslag var å bygge en forbindelse til Kvaløya først i perioden som Tenk Tromsø skal gjelde for, og at denne forbindelsen skal gå over Håkøya.

Vegen videre

Etter dagens vedtak i kommunestyret skal fylkestinget i Troms behandle saken i desember. Deretter er Tromsø klar for å forhandle fram en byvekstavtale med staten.