Gå til innhold

Nå blir det flere bussavganger i Tromsø. Økning trer i kraft august 2021.

Nå økes antall bussavganger i Tromsø. Dette gjøres i påvente av bypakke Tenk Tromsø og innføring av bompenger.

På de største busslinjene i Tromsø justeres nå frekvensen i rushtiden fra hvert tiende minutt til hvert åttende minutt. Økningen innføres i august 2021.

Rekord-start på 2020

I august 2019 fikk Tromsø 26 prosent flere bussavganger. Busstilbudet var dimensjonert i påvente av en Byvekstavtale og innføring av bompenger. Tall for januar og februar 2020 viser hvilken sterk vekst det lå an til på bybussene i Tromsø. I januar samme år var det en økning på nesten 23 prosent flere kollektivreiser. Utviklingen fortsatte i februar, med over 31 prosent økning sammenlignet med 2019-tall.

– Frekvensøkningen i 2019 gav umiddelbar effekt, og vi lå an til å slå alle rekorder. Med bypakke på plass ser vi nå frem til å fortsette den positive utviklingen for bybussen i Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), i Troms og Finnmark fylkeskommune og medlem av styringsgruppen for Tenk Tromsø.

Færre pandemi-reiser

Kollektivåret 2020 var preget av reiseråd som gav færre kollektivreiser. Totalt var det 13 prosent færre reiser med bybuss i Tromsø i 2020. Ved utgangen av pandemien mobiliserer nå fylkesrådet for fortsatt vekst for bybussen i Tromsø.

– Pandemien medførte naturlig nok en nedgang i utviklingen, men i påvente av gjenåpning av samfunnet skal vi være klare til å ta folk tilbake til normalen om bord i våre busser, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

2019-nivå

I november 2020 varslet fylkesrådet justeringer på frekvens i rushtiden. Dette ble gjort både på grunn av manglende etterspørsel som følge av pandemisituasjonen, og fordi frekvensen forutsatte innføring av bompenger i Tromsø. Noe som i en normal situasjonen ville skapt økt behov for et kollektivt alternativ til personbil.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at justeringene i Tromsø har vært midlertidig. Vi mener det har vært ansvarlig økonomihåndtering å redusere frekvensen til vi har en bypakke på plass og at pandemien-situasjonen tilsier at vi kan reise kollektivt som normalt igjen, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).