Gå til innhold

Om prosjektet

Dette er Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø, samtidig som byen vokser. Vi jobber for nye tilbud som gjør at vi velger bussen, sykkel eller beina på flere av våre daglige reiser.

Tenk Tromsøs ledelse

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Prosjektet styres av en styringsgruppe, som består av: Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører Tromsø kommune (Leder), vara er Tone Myklevoll (Ap), Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune (nestleder), vara er Kristina Hansen (Ap). Bjørne Grimsrud, for Statens vegvesen. Vara er Unni Gifstad.

Hvorfor trenger vi Tenk Tromsø?

Vi trenger nye reisevaner. Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil vi kjøre 100.000 kilometer hver dag i 2030. Selv om personbiltrafikken ikke skal øke, betyr det ikke at vi skal ha en bilfri by. Det betyr imidlertid at de som har mulighet til det, velger andre transportmidler – som kollektivtrafikk, sykkelen eller beina – oftere enn vi gjør i dag. Det er bra for både trafikkflyten, helsa og miljøet.