Gå til innhold

Om prosjektet

Dette er Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø, samtidig som byen vokser. Vi jobber for nye tilbud som gjør at vi velger bussen, sykkel eller beina på flere av våre daglige reiser. Målet for Tenk Tromsø er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkomst for alle trafikantgrupper et mål, med hovedvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport.

Tenk Tromsøs ledelse

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Styringsgruppen i Tenk Tromsø er prosjektets øverste beslutningsorgan. Styringsgruppen ledes av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune, vara for ordføreren er Tone Marie Myklevoll (Ap). Nestleder i styringsgruppen er Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune, vara for fylkesordføreren er Kristina Hansen (Ap). Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland er medlem av styringsgruppen på vegne av Statens vegvesen, og leder for Transport nord, Unni Gifstad er vara.

Hvorfor trenger vi Tenk Tromsø?

Vi trenger nye reisevaner. Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil vi kjøre 100.000 kilometer hver dag i 2030. Selv om personbiltrafikken ikke skal øke, betyr det ikke at vi skal ha en bilfri by. Det betyr imidlertid at de som har mulighet til det, velger andre transportmidler – som kollektivtrafikk, sykkelen eller beina – oftere enn vi gjør i dag. Det er bra for både trafikkflyten, helsa og miljøet.