Gå til innhold

Samarbeidspartnere

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveier.

De tre samarbeidsaktørene er representert i styringsgruppa til Tenk Tromsø, som leder hele det overordnede prosjektet. Styringsgruppen består av Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører Tromsø kommune (Leder), vara er Tone Myklevoll (Ap), Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune (nestleder), vara er Kristina Hansen (Ap). Bjørne Grimsrud, for Statens vegvesen. Vara er Unni Gifstad.

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en byvekstavtale med staten, noe som vil gi Tromsø flere milliarder kroner til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier.

Det er utredningsarbeidet gjennomført i Transportnett Tromsø som dannergrunnlaget for det videre arbeidet i Tenk Tromsø.