Gå til innhold

Samarbeidspartnere

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveier.

Styringsgruppen i Tenk Tromsø er prosjektets øverste beslutningsorgan. Styringsgruppen ledes av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune, vara for ordføreren er Tone Marie Myklevoll (Ap). Nestleder i styringsgruppen er Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune, vara for fylkesordføreren er Kristina Hansen (Ap). Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland er medlem av styringsgruppen på vegne av Statens vegvesen, og leder for Transport nord, Unni Gifstad er vara.

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan forhandle med staten om bypakke og byvekstavtale, noe som vil gi Tromsø flere milliarder kroner til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier.

Det er utredningsarbeidet gjennomført i Transportnett Tromsø som danner grunnlaget for det videre arbeidet i Tenk Tromsø.