Gå til innhold

Samarbeidspartnere

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveier.

De tre samarbeidsaktørene er representert i styringsgruppa til Tenk Tromsø, som leder hele det overordnede prosjektet. Styringsgruppa består av Kristin Røymo (leder), fra Tromsø kommune, Ivar B. Prestbakmo fra Fylkeskommunen, Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen.

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en byvekstavtale med staten, noe som vil gi Tromsø flere milliarder kroner til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier.

Det er utredningsarbeidet gjennomført i Transportnett Tromsø som dannergrunnlaget for det videre arbeidet i Tenk Tromsø.