Gå til innhold

Samarbeidspartnere

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Styringsgruppen i Tenk Tromsø er prosjektets øverste beslutningsorgan. Styringsgruppen ledes av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune, vara for ordføreren er Tone Marie Myklevoll (Ap). Nestleder i styringsgruppen er Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune, vara for fylkesordføreren er Kristina Hansen (Ap). Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland er medlem av styringsgruppen på vegne av Statens vegvesen, og leder for Transport nord, Unni Gifstad er vara.

Det er utredningsarbeidet gjennomført i Transportnett Tromsø som danner grunnlaget for det videre arbeidet i Tenk Tromsø.