Gå til innhold

Parkeringskapasiteten ved bybussens endestasjon i Eidkjosen på Kvaløya er doblet.

Pendlerparkering gjør det lettere å velge bussen

Parkeringskapasiteten ved bybussens endestasjon i Eidkjosen på Kvaløya er doblet.

Med midler fra belønningsordninga er pendlerparkeringen, som ligger like ved Eide Handel og i tilknytning til bybussens endestasjon, utvidet. Nå er det plass til 24 personbiler for de som vil sette fra seg bilen her og ta bussen videre.

Lettere å velge buss

– Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å velge buss til og fra sentrum. Med dette tiltaket legger vi til rette for at enda flere kan la bilen stå, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Dette er et tiltak som vil bidra til å nå målene i byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø, der Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen er samarbeidspartnere.

Belønning fra staten

Det er staten som betaler for flere parkeringplasser i Eidkjosen gjennom den såkalte belønningsordningen. Dette er statens avtale med kommuner og fylkeskommuner i større byområder, for å bedre kollektivtilbudet og dempe biltrafikken.

Staten inngikk en fireårig avtale med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune om dette i 2015. Målene i avtalen er at det skal være 20 prosent flere bussreiser i Tromsø i 2018 enn det var i 2015, og at biltrafikken ikke skal øke. For å nå dette bidrar staten med totalt 260 millioner over fire år. Disse pengene brukes på tiltak som gjør det enklere og mer fristende å være fotgjenger, syklist og busspassasjer i Tromsø.