Hopp til hovedinnhold

Elbusser og ladeinfrastruktur

Sammendrag

Det nasjonale målet om nullutslipp fra bybusser forplikter oss til å legge til rette for innfasing av elektriske batteridrevne busser i Tromsø. Tiltaket omfatter innkjøp av busser og bygging av ladeinfrastruktur for buss.

Hele bussparken i Tromsø skal elektrifiseres i tråd med nasjonale krav om nullutslipp for bybusser. Det er viktig at samspillet mellom buss og ladeinfrastruktur fungerer godt under forskjellige forhold.

Rekkevidden til elektriske busser er avhengig av topografi og klimatiske forhold, men også kjørestil og tilgang til lading er viktige suksessfaktorer for å kunne lykkes med innfasing av elektriske busser.

I første omgang skal det tilrettelegges for nattlading på bussdepot, samt hurtigladere for lading på dagtid. Det skal også anskaffes elektriske leddbusser som skal innføres i bybusstilbudet.

Hele bussparken skal være elektrifisert innen 2030.

Nye leddbusser vil gi økt kapasitet, spesielt i rushtiden. Tilrettelegging av lading er avgjørende for en fremtidig fullelektrifisering av bussparken i Tromsø. I tillegg vil en stadig større busspark på elektrisitet bidra til å redusere utslipp og støy.