Hopp til hovedinnhold

Ny bru til Kvaløya

Sammendrag

Mål for prosjektet er å bidra til miljø- og klimavennlig byutvikling, forbedre beredskapsforholdene på Kvaløya, samt forbedre trafikksikkerhet og skape bedre fremkommelighet for kollektivtransport, næringstrafikk, gående og syklende.

Over 13 000 mennesker bor på Kvaløya, og i dag er boligbygging på Kvaløya strengt regulert som følge av dårlig kapasitet på Sandnessundbrua.

Beredskapsforholdene reduseres når det er kø på brua. Kø-situasjoner bidrar også til dårlig fremkommelighet mellom Kvaløya og Tromsøya.

  • En ny bru til Kvaløya skal bygges som tofelts bru fra Langnes til Selnes. Brulengden er cirka 1600 meter og kobles til nye kryssløsninger på begge sider.
  • Det skal bygges ny veg tilknyttet den nye brua på cirka 470 meter.
  • Det skal bygges tilhørende gang- og sykkelveger, og gjøres tilpasninger av kryss.