Gå til innhold

Bussknutepunkt Kroken

Bussknutepunkt Kroken

Hva er behovet?

 • Kroken er et viktig knutepunkt for skoleskyss og trafikksikkerheten anses som dårlig ivaretatt.
 • I dag er det ingen kryssingsmulighet av vegen ved holdeplassen i Kroken senteret/Anton Borchs veg. ​
 • Forholdene i dag er slitt, uoversiktlig og dårlig tilrettelagt for de som må bytte buss og området.
 • Det er manglende fortau og plattformer for på- og avstigning. ​

Hva skal gjøres?

 • Vi skal tilrettelegge for bussbytte, effektivisere bussen og øke trafikksikkerheten.
 • Vi skal etablere et godt bussknutepunkt i Kroken som kobler både bybusser, distriktbusser og skolebuss.
 • Oppgradering av Kroken som et holdeplassområde med fire plattformer.
 • Bedre skilting og merking.
 • Sanntidskilt.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

 • Et bedre mer attraktivt busstilbud.
 • Sikker og effektiv inn- og utkjøring for buss.
 • Økt trafikksikkerhet.

Hva koster det?

 • Foreløpig kostnadsberegning: 35 millioner kroner.

Når skjer det?

 • Det jobbes med planlegging av prosjektet, og vi håper på å gjennomføre det i første periode, 2021-2024.