Gå til innhold

Bussløsning Kvaløya

Bussløsning Kvaløya

Hva er behovet?

  • Det er fremkommelighetsproblemer inn mot Sandnessundbrua på morgenen, og det er behov for en løsning som får bussene forbi bilkøen.
  • Det må tilrettelegges bedre for adkomst til holdeplasser retning byen.
  • Det må også avklares om fremtidig trasé for bussene skal gå i kollektivfelt langs vegen, eller i en egen busstrasé oppe i bebyggelsen tilknyttet Strandsneglevegen og Borgensvingen.

Hva skal gjøres?

  • Avklare fremtidig trasé.
  • Gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå tilstrekkelig trafikksikkerhet og god fremkommelighet for buss.

Hva er effekten?

  • Bedre fremkommelighet og bedre og tryggere tilgjengelighet til holdeplassene for bussreisende.

Hva koster det?

  • Foreløpig kostnadsberegning: Avhengig av hvilket alternativ som velges vil kostnaden ligge et sted mellom 75 og 153 millioner kroner.