Gå til innhold

Fortau

Fortau

Hva er behovet?

  • Eldre boligområder på Tromsøya og i Tromsdalen har smale boliggater uten fortau eller egen tilrettelegging for gående. Tiltaket har vært utredet som del av kommunalt vegnett og trafikksikkerhetsanalyser.

Hva skal gjøres?

  • Utbedre fortau langs flere veger i Tromsø.

Hva skal vi oppnå med dette?

  • Bedre gangtilgjengelighet til holdeplasser.
  • Økt trafikksikkerhet.

Hva koster det?

  • Foreløpig kostnadsberegning: 50 millioner kroner.