Gå til innhold

Innfartsparkeringer

Innfartsparkeringer

Hva er behovet?

  • Mange pendlere som kjører inn til byen har ytret ønske om innfartsparkeringer for så å reise videre med buss til arbeidssted.

Hva skal gjøres?

  • Det er et ønske om å etablere innfartsparkering ved endepunktene for bybussen eller før man kommer til Tromsøya.
  • Dette vil gi alle innbyggere tilgang til bybussene som alternativ til å kjøre helt fram med personbil.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

  • Innfartsparkering skal primært gi trafikanter som bor utenfor det nære byområdet, tilgang til høyfrekvent busstilbud med bruk av bil fram til busstilbudet.
  • Nærhet til skole og barnehage kan også føre til at parkeringen kan kombineres med levering i skole og barnehage.
  • Innfartsparkeringsplassen kan også benyttes av trafikanter som vil samkjøre med bil.

Hva koster det?

  • Det er foreløpig avsatt 30 millioner kroner til innfartsparkering i prosjektperioden.