Gå til innhold

Ny sentrumsterminal

Ny sentrumsterminal

Hva er behovet?

 • Dagens sentrumsterminal består av mange, spredte holdeplasser som gjør det utfordrende både å finne fram og å bytte buss.
 • Sentrum er også dårlig tilrettelagt for gående og syklende.

Hva skal gjøres?

 • Tiltaket omfatter etablering av høystandard holdeplasser i Tromsø sentrum. En av disse vil få betegnelsen byterminal, og vil være det sentrale knutepunktet i Tromsø sentrum.
 • Alle holdeplassene etableres som gateterminaler, det vil si at bussene har holdeplasser i gatenettet.
 • Opprusting av fortau og tilrettelegging for syklister.
 • Opprusting av bruhodekrysset.

Hva skal vi oppnå med dette?

 • Bedre framkommelighet for buss, gående og syklister.
 • Bedre trafikksikkerheten.
 • Et mer oversiktlig og tilgjengelig busstilbud som gjør det enklere, raskere og bedre å reise til eller fra Tromsø sentrum.
 • Enklere overgangsmuligheter for de som må bytte buss i sentrum.

Hva koster det?

 • Foreløpig kostnadsberegning: 315 millioner kroner.

Når skjer det?

 • Det planlegges oppstart i første periode, 2021-2024.