Gå til innhold

Økt driftstilskudd buss

Økt driftstilskudd buss

Hva er behovet?

  • For at flere skal velge bussen må busstilbudet være et raskere, enklere, og bedre alternativ til bil.
  • Mange av dagens busser er fulle og gir lav komfort for passasjerene. Dette gjelder hovedsakelig i rushtiden.

Hva skal gjøres?

  • Bussene skal gå oftere og ha større kapasitet.
  • Hovedlinjene får hyppigere avganger, særlig i rushtiden. ​Frekvens i rushtiden skal være mellom åtte og femten minutter på de største busslinjene.
  • Større busser med flere sitteplasser.

Hva er skal vi oppnå med dette?

  • Et attraktivt busstilbud som gir flere bussreisende.
  • Flere velger bussen på sine daglige reiser.