Gå til innhold

Redusere flaskehalser for buss

Redusere flaskehalser for buss

Hva er behovet?

  • Fremkommelighetsanalyser for utvalgte strekninger har identifisert flaskehalser og utfordringer for bussen i Tromsø. Her har vi sett på både fysiske forhold i trafikken og driftsmessige forhold i hvordan busstilbudet er bygget opp.
  • Det er behov for mange små og store utbedringstiltak for å bedre fremkommeligheten og redusere reisetid på bybuss i Tromsø. Erfaringer fra Oslo viser at slike tiltak langs en buss-trasé kan gi tidsbesparelser på mellom 5 og 10 prosent på hver enkelt busstur.

Hva skal gjøres?

  • Tiltak for å redusere fysiske og driftsmessige flaskehalser.
  • Fysiske tiltak: kryssutbedring, lyskryssprioritering, bedre skilting, flytte mindre infrastruktur, holdeplassutforming, innkjøringsmuligheter osv.
  • Driftsmessige tiltak: forbedret billettering, kjørestil, på- og avstigningsforhold, vinterdrift osv.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

  • Redusere reisetiden for bussen.
  • Effektivisere drift av busstilbudet.
  • Frigjøre midler til å forbedre busstilbudet på andre områder.

Hva koster det?

  • Foreløpig kostnadsberegning: 70 millioner kroner.