Gå til innhold

Reduserte busspriser

Reduserte busspriser

20 millioner kroner årlig

Det er egne priser på periodebilletter for de som bor i Tromsø. Dette er fordi staten har gitt de største byene muligheter til å søke om ekstra tilskudd til reduksjon av billettpriser. Tromsø er den eneste byen i Nord-Norge som får dette og Samferdselsdepartementet har tildelt 20 millioner kroner i året i perioden 2020-2023. Samferdselsdepartementet legger i Stortingsproposisjonen  til rette for å videreføre tilskudd til reduserte billettpriser
på bybuss på 20 millioner kroner i perioden 2021-2029. Dette tilskuddet ble introdusert gjennom gjeldende belønningsavtale, og er så langt benyttet til reduksjon av priser på periodebilletter, samt fra 1.2.2021 reduksjon av enkeltbillettpris for voksne/unge voksne for reiser som foretas utenom rushtid.

Reduserte periodebilletter

En 30-dagers periodebillett vil fra 1. januar 2021 koste henholdsvis 500 kroner voksne (30+), 300 kroner for Ung voksen (18-29 år) i Tromsø og 200 kroner for barn (3-17 år).  Også andre passasjerkategorier får billigere periodebillett.

Hele Tromsø kommune er én sone

I den nye sonestrukturen er hele Tromsø kommune innenfor samme sone. Det betyr at reisende med en enkeltbillett eller periodebillett kan man reise internt i hele kommunen på samme billett.