Gå til innhold

Sykehusvegen og Klokkargårdsbakken ved Universitetet og UNN

Sykehusvegen og Klokkargårdsbakken ved Universitetet og UNN

Hva er behovet?

  • Området preges av kø i rushtid. Kø som også bussene og nødetatene står i. Det er behov for å bedre framkommelighet samt bedre forhold for kryssing av vegen for fotgjengere og syklister.

Hva skal gjøres?

  • Flere typer tiltak er under vurdering. Alternative trasévalg for buss vurderes som en del av dette.
  • Bygge bedre overgangsfelt for fotgjengere og syklister. ​
  • Utbedre krysset Sykehusvegen/Hansine Hansens veg.

Hva skal vi oppnå med dette?

  • Bedre fremkommelighet for buss.
  • Bedre fremkommelighet for gående og syklende.

Hva koster det?

  • Foreløpig kostnadsberegning: Det er satt av 60 millioner kroner for tiltak i dette området.