Gå til innhold

Rekordhøst på sykkel

Tromsøs innbyggere sykler som aldri før, også i de mørke høstmånedene.

I oktober syklet nesten 400 tromsøværinger over Tromsøbrua daglig. Dette er 18 prosent flere enn samme måned året før. Like stor økning hadde sykkeltrafikken over brua i november. Da passerte 287 syklister tellerne til Statens vegvesen hver dag.

Gruppen av syklister vokser også andre steder der Tromsø kommune eller Statens vegvesen måler trafikken: Tverrforbindelsen hadde 14 prosent vekst og Sandnessundbrua 13 prosent vekst i november.

– Dette er veldig gode tall, og jeg jubler for og sammen med byens syklister. Snøen kom seint til byen i år, men det forklarer nok bare litt av denne gledelige økningen. Vi ser den samme sterke veksten de andre månedene av året, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder i styringsgruppa for «Tenk Tromsø»-prosjektet. Nå håper og tror hun at desember-tallene som snart tikker inn, gjør 2016 til tidenes sykkel-år i Tromsø.

Må bygge hovednett

Et av målene for «Tenk Tromsø» er at sykkel- og gangvegene skal bli så gode og sikre at vi velger å gå eller sykle på tre av ti av våre daglige reiser i byen.

– Nå ser vi at det ikke står på innbyggerne i byen. Disse tallene vitner om et stort potensial, men det krever at vi kommer i gang med å bygge et hovednett for sykler i Tromsø. Hvis vi sammenligner oss med landets ti største kommuner, har Tromsø færrest kilometer gang- og sykkelveg per 1000 innbygger, sier Ramberg.

Tromsø egner seg

Tromsø er en kompakt by som ifølge Ramberg egner seg svært godt for å sykle, og peker på at nesten halvparten av alle bilreisene på Tromsøya er tre kilometer eller kortere.

– Så skal vi selvfølgelig ikke bortforklare at været kan øke terskelen for å sykle deler av året, men her ser vi allerede at snøfattige vintre og rekordsalg av el-sykler bidrar til å redusere denne barrieren, sier Ramberg.

Hun legger til at Tenk Tromsø-prosjektet også skal senke barrierene for vintersyklistene, på både eksisterende og kommende sykkelveger.

– Enten vi snakker om kosting, strøing eller reparasjoner: Byens syklister må oppleve at standarden på sykkelvegen er god, og forutsigbar, også om vinteren, sier Ramberg.

Tallenes tale

  • Tromsøbrua hadde 389 daglige syklister i oktober, noe som er en vekst på 18 prosent fra samme måned året før. I november hadde Tromsøbrua 287 daglige syklister, en vekst på 19 prosent fra året før.
  • Tverrforbindelsen hadde 202 daglige syklister i oktober, noe som er en vekst på 13 prosent fra samme måned året før. I november hadde Tverrforbindelsen 158 daglige syklister, en vekst på 14 prosent fra året før.
  • Sandnessundbrua hadde 99 daglige syklister i oktober, noe som er en vekst på 19 prosent fra samme måned året før. I november hadde Sandnessundbrua 61 daglige syklister, en vekst på 13 prosent fra året før.
  • Ved UiT Norges Arktiske Universitet passerer det i snitt 214 syklister daglig, også her har det vært en vekst på henholdsvis 6 og 0,2 prosent i oktober og november.