Gå til innhold

Administrasjonen i Tromsø kommune har lagt fram bompengesaken til videre politisk behandling.

Så mye koster det å passere bomstasjoner i Tromsø

Administrasjonen i Tromsø kommune har lagt fram bompengesaken til videre politisk behandling.

Saken, som er en fortsettelse av vedtaket som ble gjort i kommunestyremøtet i februar, skal behandles i byutviklingskomiteen 8. juni og i kommunestyremøtet 21. og 22. juni.

Så mye koster det
I saksfremlegget er prisen for å passere en bomstasjon det samme som et tverrpolitisk vedtak gikk inn for i februar: 30 kroner i rushtiden (mellom klokken 06.30 og 09.00 på morgenen og mellom klokken 15.00 og 17.00 på ettermiddagen) og 10 kroner utenom rushtiden.

Brikke gir rabatt
Dersom du skaffer deg en autopassbrikke, vil du få 20 prosent rabatt på disse prisene. Autopassbrikkene er i bruk over hele landet, og gir deg også andre fordeler. En av dem er en såkalte timesregelen ligger også inne i forslaget, noe som betyr at bilister betaler for en passering per time, uansett hvor mange bomstasjoner du kjører forbi. Passerer du for eksempel en bomstasjon klokken 12.00 betaler du 10 kroner, og du betaler ingenting for de øvrige bomstasjonene du eventuelt passerer fram til klokken 13. I tillegg er det et såkalt makstak for antall passeringer dersom du skaffer deg autopassbrikken. Det betyr at du – ifølge det tverrpolitiske vedtaket – maks betaler for 80 passeringer av bomstasjoner i måneden. Årsaken til at man bare får disse fordelene dersom du har autopassbrikken, er at det per i dag ikke finnes en annen mulighet til å registrere hvor mange ganger akkurat din bil har passert en bomstasjon.

For å få autopassbrikken må du betale et depositum på 200 kroner. Dette depositumet får du tilbake når du leverer inn brikken igjen.

Hva får du for bompengene?
Saksfremlegget som nå ligger til politisk behandling har et vedlegg som heter “Forslag til handlingsplan 2019-23 og 2024-29“. Her kan du lese om alle tiltakene, hvor de er plassert og når de er prioritert. En fullstendig oversikt over alle de foreslåtte tiltakene kan du også se på kart HER.

HER kan du laste ned og lese saksfremlegget til administrasjonen.