Gå til innhold

Skoleveger engasjerer i Tromsø

Skoleveger engasjerer i Tromsø Tromsø kommune skal nå kartlegge byens skoleveger for ågjøre dem tryggere for de myke og minste trafikantene. En av de mest populære bybussene skal nå gå hvert tiende minutt i rushtiden. Dette er noen av de umiddelbare tiltakene fra samarbeidspartnerne i «Tenk Tromsø» etter en høst med sju folkemøter, flere hundre deltakere – og like mange innspill på e-post og i sosiale medier.

– Ingen andre tema har engasjert mer enn trygge skoleveger for barna i Tromsø, og vi skal prioritere dette høyt i «Tenk Tromsø». Vi begynner med en grundig kartlegging av alle skoler og skoleveger.

Det sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), som leder styringsgruppa i «Tenk Tromsø». Hun tror denne jobben også vil bidra til at flere voksne får flere valgmuligheter når de skal reise på jobb.

– Foreldre som kjører sine barn på skolen fordi de opplever skolevegen som utrygg, kjører også videre på jobb. For hver skoleveg vi lykkes med å gjøre tryggere, gir vi også mange voksne et alternativ til bilen, sier Ramberg.

Buss hvert tiende minutt

Et av de viktigste alternativene til bilen i Tromsø, er bybussene. Den tydeligste tilbakemeldingen Troms fylkeskommune har fått på folkemøtene, er ønsket om flere avganger og mer presise busser.

– Vi begynner på der behovet er størst akkurat nå, og øker takten på rute 42 fra Kvaløya til Stakkevollan. Etter nyttår skal den gå hvert tiende minutt i rushtiden, sier samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Større grep på lengre sikt

Folkemøtene har dreid seg om det store spørsmålet hvordan Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen kan legge til rette for at det skal bli enklere raskere, enklere og sunnere å komme seg fram, også når vi blir betydelig flere i byen vår.

– De store grepene kommer senere, etter lokale og sentrale politiske vedtak om tiltak som skal inn i en bymiljøavtale. Til denne jobben har vi fått en imponerende mengde gode innspill. Mange av innspillene viser likevel at det en del ting vi kan gjøre allerede for å komme i gang med denne viktige jobben. Veksten i byen stanser ikke mens vi planlegger, sier Ramberg.

Se presentasjonen som oppsummerer folkemøtene her.