Gå til innhold

I morges åpnet det nye kollektivfeltet langs Kvaløyvegen. Det ble feiret med gratis busskort og frukt.

Slik ble byens nyeste kollektivfelt feiret

I morges åpnet det nye kollektivfeltet langs Kvaløyvegen. Det ble feiret med gratis busskort og frukt.

– Dette er et av mange kommende kollektivfelt som vil gjøre busstilbudet i Tromsø bedre. Kollektivfelt gjør at bussen kan kjøre forbi bilkøen, noe som resulterer i mer effektive og presise bussavganger, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Kollektivfeltet strekker seg fra Langnesbakken til Workinn-rundkjøringen, og i tillegg til nytt kollektivfelt har strekningen fått ny belysning, kantstein, asfalt, ny drenering, sykkelparkering og to nye bussholdeplasser. Krysspunkter for gående og syklende har fått intensivbelysning, og hele området er universelt utformet.

Rigmor Thorsteinsen (til venstre), Ivar B. Prestbakmo og Kristin Røymo åpnet i morges det nye kollektivfeltet ved Kvaløyvegen.

Delte ut busskort

Ordfører og styringsgruppeleder Kristin Røymo tok bussen til det nye busstoppet sammen med Prestbakmo, og de to benyttet anledningen til å takke passasjerer som bruker bussen.

– Vi har delt ut gratis ukeskort på bussen, reflekser og frukt for å sette litt ekstra pris på de som bruker bussen. En full buss sparer nesten en hel kilometer med kø, og vi synes det er viktig å sette pris på de som kjører kollektivt, sier Røymo.

Styringsgruppelederen forteller at hun har fått flere tilbakemeldinger på at det tar for lang tid å kjøre kollektivt kontra bil.

– Med flere kollektivfelt som dette, vil busstrafikken bli langt mer effektiv. I kollektivfelt kan bussen kjøre rett forbi personbilkøen, sier Røymo.

Ivar B. Prestbakmo (til venstre), Nobinasjef Magnar Nilsen, Kristin Røymo og Rigmor Thorsteinsen er strålende fornøyd med byens ferskeste kollektivfelt.

Flere kollektivfelt på vei

– Vi går inn i Tenk Tromsø-forhandlingene med staten med målsetting å kunne prioritere 30 prosent av midlene til å fortsette utbyggingen av infrastrukturen til kollektivtrafikk. Det betyr flere kollektivfelt, bedre drift av kollektivtrafikken og nye tiltak som skal gjøre det enklere å være kollektivpassasjer – slik for eksempel sanntidssystemet er et eksempel på, sier Prestbakmo.

Det nye kollektivfeltet er finansiert av Belønningsordningen – en ordning som skal implementeres i Tenk Tromsø. Belønningsordningen skal bidra til å nå nullvekstmålet, og stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i byområder, gjennom å dempe vekst i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser.

Rigmor Thorsteinsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, er glad for å kunne overlevere det nye kollektivfeltet til Fylkeskommunen.

– Arbeidet her har gått veldig bra, og vi har holdt tidsrammen godt. Entreprenøren Roald Madsen har gjort en solid jobb, som vi er svært fornøyd med, sier hun.