Gå til innhold

Stortingsproposisjonen for Bypakke Tenk Tromsø er endelig vedtatt i Stortinget

Stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø» ble tirsdag 11. mai 2021 vedtatt i Stortinget. Nå starter arbeidet med tidenes største samferdselsløft i Tromsø.

6,5 milliarder

Den samlede økonomiske rammen for Tenk Tromsø er 6,5 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å skape god framkommelighet for alle, med hovedvekt på tiltak som fremmer buss, sykling, gåing og næringslivstransport. Det er også et hovedmål å nå nullvekstmålet i personbiltransport. I løpet av den femtenårige prosjektperioden skal det i tillegg til viktige tiltak for trafikksikkerhet og fremkommelighet, bygges ny bru til Kvaløya og ny tunnel mellom Breivika og Langnes.

– Endelig er vi i gang med det som vil bli tidenes samferdselsløft i Tromsø. Vi gleder oss til forhandlinger, sier ordfører i Tromsø kommune og leder for styringsgruppen i Tenk Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Tenk Tromsø er en tverrpolitisk seier. Dette er virkelig en stor dag for Tromsø by og jeg vil benytte anledningen til å skryte av alle som har jobbet for å kunne realisere Tenk Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Bomstasjoner i 2022

Finansieringen av prosjektene i Tenk Tromsø er et spleiselag mellom myndighetene og bilister. Arbeidet med brukerfinansiering starter nå, og det er forventet at innkreving vil starte høsten 2022.

Bompengene er foreløpig estimert å gi et samlet bidrag til prosjekt og tiltak i Tenk Tromsø på om lag 3,8 milliarder kroner i perioden 2022–2037.

– Nå er utredningsperioden over og vi kan endelig gå i gang med å bemanne en gjennomføringsorganisasjon. Totalt skal vi tilsette fire personer, blant annet en sekretariatsleder, sier Ellbjørg Schultz, prosjektleder i Tenk Tromsø.

Handlingsprogram

Planleggingsarbeidet er godt i gang allerede. Handlingsprogram og rekkefølge for hvilke prosjekter som skal starte opp i den første fireårsperioden skal behandles politisk i løpet av høsten 2021. Det første handlingsprogrammet gjelder for perioden 2021-2024. Det er kommunestyret og fylkestinget som beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres, og når.

– Handlingsprogrammene skal bidra til god kontroll- og økonomistyring i prosjektperioden, vi jobber nå med handlingsprogram som etter planen skal behandles politisk høsten 2021, avslutter prosjektleder Ellbjørg Schultz, i Tenk Tromsø.

Innstilling til vedtak og stortingsproposisjon finner dere her:

Sak – stortinget.no 

Prop. 99 S (2020–2021) – regjeringen.no