Gå til innhold

Bedre framkommelighet for busser langs Strandvegen

Bedre framkommelighet for busser langs Strandvegen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal utvide og ruste opp Strandvegen fra Sydspissen til Bjørnøygata. Denne strekningen er svært viktig for metrobussen, og vegen må utvides slik at kjørefeltene får tilstrekkelig bredde. Slik kan man unngå å bygge helt nye kollektivfelt. Vegen busstopp som er såkalte kantstopp – noe som vil si at bussen unngår å kjøre ut av vegen for å slippe av passasjerer. Det betyr at bussen bruker mindre tid i kø, og sparer tid på inn- og utkjøring av busslommer.

  • Prosjektet deles opp i to strekninger. Den første er mellom krysset ved Mellomvegen til Thorshaugvegen (cirka 700 meter). Den andre strekningen går fra Thorshaugvegen til krysset ved Bjørnøygata (cirka 1,5 kilometer).
  • Prosjektet samkjøres med gange- og sykkelløsninger langs Strandvegen (se eget prosjekt).
  • Det er planlagt seks toveis bussholdeplasser på strekningen.
  • Tiltaket skal gjennomføres i tråd med gjeldende reguleringsplaner.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 104 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge veien i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.