Gå til innhold

Bedre holdeplasser i hele bybussonen

Bedre holdeplasser i hele bybussonen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

  • Busstoppene i hele bybussområdet skal få høyere standard. Det betyr blant annet at busskurene skal få universell utforming, at flere busstopp skal få sanntidsskjerm og at alle leskur og holdeplasser skal få samme profil.
  • I dag har vi 525 bussholdeplasser innenfor bybussområdet i Tromsø. Dette tallet skal vi redusere til 375. Dette gjør vi for å unngå at bussen får for hyppige og unødvendige stopp, da flere holdeplasser i dag ligger svært nær hverandre.
  • Holdeplassene skal i hovedsak være kantstopp. Det betyr at bussen slipper å kjøre inn i en busslomme, for så å måtte vente for å kjøre ut i køen av biler.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 160 millioner kroner.
  • Det er satt av 40 millioner kroner til å planlegge og bygge deler av tiltaket i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.