Gå til innhold

Bedre vei mellom Gimle og Håndverkervegen

Bedre vei mellom Gimle og Håndverkervegen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge en helt ny hovedveg (Fylkesveg 59) mellom Gimlevegen og Nordøyavegen. Den nye hovedvegen skal legges på nedsiden av dagens vei. Stakkevollvegen, som den nye vegen skal avlaste, skal rustes opp og vil fungere som adkomstgate for boligbebyggelsen på oversiden av vegen. Stakkevollvegen skal samtidig tilrettelegges for kollektivtrafikk, gange og sykkel.

  • Den nye fylkesvegen er beregnet til å være om lag 730 meter lang. Statens vegvesen jobber nå med kryssløsninger ved Gimlevegen og Nordøyavegen for å koble den nye vegen på de eksisterende vegene.
  • Prosjektet skal redusere miljøplager som støy og støv.
  • Veien skal utvides til om lag 18 meters bredde.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 176 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge veien i perioden 2019-2023.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.