Gå til innhold

Bedre vei og kryss i Klokkargårdsbakken

Bedre vei og kryss i Klokkargårdsbakken

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal øke vegbredden i Klokkargårdsbakken til minst åtte meter, bygge fortau og rette ut vegen som i dag er smal, svingete og utfordrende for bussen på vinterføre.

  • Krysset mellom Klokkargårdsbakken og Hansine Hansens veg er i dag uoversiktlig, og skal utbedres samtidig som vegen skal utvides og rettes opp.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 15 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.