Gå til innhold

Strandvegen

Strandvegen

Status for prosjektet: Foreløpig planlagt byggestart​ 2019-2023 ​

Tiltak

  • Ruste opp Strandvegen for busstrafikk. ​
  • Etablere holdeplasser begge sider av vegen.​
  • Etablere sammenhengende sykkelveg med fortau.   ​

Avgrensning

  • Fra Mellomvegen til lyskrysset ved sentrumstangenten
  • Ca. 2,6 km​

Kostnadsoverslag ​

  • 215 mill. kr. (2019-kroner)​

Foreløpig planlagt byggestart

  • 2019-2023 ​