Gå til innhold

Innfartsparkering på Skjelnan

Innfartsparkering på Skjelnan

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge en ny innfartsparkering på snuplassen på Skjelnan, like ved Skjelnan barnehage og Skjelnan skole. En slik parkeringsplass plassert ved overgangen fra lavfrekvent til høyfrekvent busstilbud gir trafikanter som bor utenfor det nære byområdet tilgang til et godt busstilbud. Skjelnan-området er under utvikling og det er planlagt et utvidet bybusstilbud her.

  • Innfartsparkeringsplassen kan også benyttes av trafikanter som vil samkjøre med bil.
  • Nærhet til skole og barnehage gjør at det er enklere å kombinere levering av barn og en videre bussreise.
  • Sykkelparkering vurderes i en senere fase.
  • Vi planlegger å opparbeide om lag 60 parkeringsplasser.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 9 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.