Gå til innhold

Kollektivfelt fra Workinntunet mot «tverrforbindelsen»

Kollektivfelt fra Workinntunet mot «tverrforbindelsen»

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge nye kollektivfelt mellom Workinntunet til den nye rundkjøringa som skal bygges på “tverrforbindelsen”. Dette vil sikre framkommeligheten for buss i et område som preges av mye personbiltrafikk – og sørge for at bussene slipper å stå i den samme køen som bilene gjør. Når den nye kollektivterminalen i Giæverbukta også er bygget, vil framkommeligheten for bussen og komforten for passasjerene bli langt bedre i Giæverbukta – som i dag er et problematisk område for kollektivtrafikken.

  • Tiltaket inngår i områdereguleringsplan for Langnes som ble vedtatt i 2014.
  • Prosjektet er en del av “Tiltakspakke Langnes” som har et foreløpig kostnadsoverslag på 555 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.