Gå til innhold

Kollektivfelt i Tromsdalen

Kollektivfelt i Tromsdalen

Status for prosjektet: Vedtatt i kommunestyret og fylkestinget

Vi skal bygge et nytt kollektivfelt langs Bruvegen inn mot krysset mellom Bruvegen (Tromsøbrua) og Turistvegen. Kollektivfeltet vil bli om lag 300 meter langt, og vil gjøre bussframkommeligheten langt bedre i et område som i dag er preget av mye kø. I tillegg skal vi bygge om krysset ved bruhodet i Tromsdalen, for å gjøre det mulig for bussen å kjøre direkte fra Tromsøbrua inn i Hans Nilsens veg.

  • Dette tiltaket inkluderer også bygging av fortau langs Hans Nilsens veg og Alfred Hansens veg.
  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 58 millioner kroner.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.