Gå til innhold

Kollektivfelt mellom Blåselvegen og Blåmannsvegen

Kollektivfelt mellom Blåselvegen og Blåmannsvegen

Status for prosjektet: Planlagt oppstart i perioden 2019-2023

Vi skal bygge 1,5 kilometer kollektivfelt for nordgående busstrafikk mellom Blåselvegen og Blåsmannsvegen. Målet er å redusere framkommelighetsutfordringer for bussruter som følger hovedvegen på Kvaløya, og et nytt kollektivfelt vil gjøre at bussen kan kjøre forbi bilkøen, og dermed komme seg raskere til sentrum.

  • Tiltaket er foreløpig beregnet til en kostnad på 122 millioner kroner.
  • Det er satt av midler til å planlegge og bygge veien i perioden 2019-2023.
  • Kollektivfeltet skal henge sammen med kollektivfeltet som skal bygges mellom Storelva og Blåselvegen.

En byvekstavtale styres med en portefølje av tiltak, altså en foreløpig liste over tiltak som kan bidra til å nå målene. Tenk Tromsø skal i innledende forhandlinger og senere reforhandlinger med staten, og lokale- og regionale politikere vil vedta prioriteringer og realiseringer gjennom hele prosjektperioden. Porteføljen blir derfor revidert med jevne mellomrom gjennom hele perioden for en byvekstavtale.